آموزش تصویری ساقه دوزی

ساقه دوزی چرم

نوع دوخت و موارد استفاده از دوخت ساقه دوزی 

دوخت ساقه دوزی از دوخت هایی است که اغلب برای وصل دو تکه چرم  در رشته چرم دست دوز مورد استفاده  میباشد .

این دو نوع دوخت اغلب برای لبه کارها استفاده میشود .

میزان نخ مورد استفاده

با روش استاد مرجان محمدی در دوخت ساقه دوزی با دست در چرم دست دوز   طول نخ ۴ برابر طول کار خواهد بود .

در ابتدا طول کار را اندازه گیری میکنیم و۴برابر طول نخ را برش میزنیم . برای شروع کار سوزن را نخ میکنیم و ابتدا و انتهای انرا گره میزنیم .

شروع این دوخت از سوراخ دوم کار است .

سوزن را از پشت کار از داخل دومین سوراخ رد میکنیم

تصویرساقه دوزی
مرحله اول

بعد سوزن را از داخل سوراخ اول رد میکنیم .

تصویرساقه دوزی
مرحله دوم

حالا  مانند تصویر سوزن را از داخل سوراخ سوم رد میکنیم .

تصویرساقه دوزی
مرحله سوم

مثل کوک قبل یک قدم به عقب برمیداریم و سوزن را از داخل سوراخ دوم مان رد میکنیم .

تصویر ساقه دوزی
مرحله چهارم

زمانی که کوک را از پشت میزنیم نخمان را صورت کامل نمیکشیم .

تصویرساقه دوزی
مرحله پنجم

علت اینکار اینست که زمانیکه سوزن را درمیاورید باید یا نختان به سمت بالا باشد یا پایین .

تصویرساقه دوزی
مرحله ششم

زیرا سوزن فقط باید از یک جهت مشخص عبور کند اگر جهت بالا را انتخاب میکنید تا انتهای کار به همین جهت سوزن را بکشید.

تصویرساقه دوزی
مرحله هفتم

اگر همیشه نختان به یک جهت مشخص باشد و سوزن را از همان سمت بکشید کوک های شما به این شکل از پشت کار مرتب خواهند شد .

تصویرساقه دوزی
مرحله هشتم

اگر همیشه نختان به یک جهت مشخص باشد و سوزن را از همان سمت بکشید کوک های شما به این شکل از پشت کار مرتب خواهند شد .

انتهای کار را گره میزنیم و با فندک میسوزانیم.

تصویرساقه دوزی
مرحله آخر

امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده را برده باشید 

دیدگاه ها 1

یک دیدگاه در “آموزش تصویری ساقه دوزی”

    جمال غفاری

    عالی