آموزش تصویری دوخت اریب و دوخت ضربدر توپر

دوخت اریب

نوع دوخت و موارد استفاده از دوخت اریب و ضربدر توپر

دوخت اریب و دوخت ضربدر توپر از دوخت هایی است که اغلب برای وصل دو تکه چرم در رشته چرم دست دوز مورد استفاده  میباشد .

این دوخت همانطور که قبلا هم اشاره کردیم از استحکام بسیار خوبی برخوردار است و طرفداران بسیاری را دارد

این دو نوع دوخت اغلب برای لبه کارها استفاده میشود .

میزان نخ مورد استفاده : ۵ متر

روش کار

در ابتدا طول کار را اندازه گیری میکنیم و ۵ برابر طول نخ را برش میزنیم  . سوزن را نخ میکنیم و ابتدا و انتهارا گره میزنیم

سوزن را از زیر و از داخل اولین سوراخ رد میکنیم و از ان طرف کار بیرون می اوریم.

تصویردوخت اریب
مرحله اول

نخ را بیرون آورید و به سمت روی کارتان بکشید .

تصویر دوخت اریب
مرحله دوم

حالا نخ را پشت کارتان ببرید و از داخل دومین سوراخ رد کنید.

تصویر دوخت اریب
مرحله سوم

سپس نخ را بکشید.

تصویردوخت اریب
مرحله چهارم

بعد از دومین سوراخ به سومی بروید و کوک را ایجاد کنید.

تصویر دوخت اریب
مرحله پنجم

بقیه ی مسیر دوختتان را به همین شکل بدوزید.

تصویردوخت اریب
مرحله ششم

(توجه داشته باشید در این دوخت کوک ها بصورت کج هستند فقط در این صورت کوک های ضربدر شما به خوبی زده خواهند شد)

برای دوخت ضربدر همین مسیر را برگردید.نختان را از روی دومین سوراخ از ردیف بالا رد کنید.

تصویردوخت اریب
مرحله هفتم

از دومین سوراخ عبوردهید.

تصویردوخت اریب
مرحله هشتم

کوک های بعد هم به همین شکل.

تصویردوخت اریب
مرحله نهم
تصویر دوخت اریب
مرحله دهم

انتهای نختان را گره بزنید و با فندک بسوزانید.

تصویر دوخت اریب
مرحله آخر

همانطور که مشاهده کردید این دوخت مناسب برای دوخت دو تکه چرم و از استحکام بالایی برخوردار است .

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید